W POSZUKIWANIU DAWNYCH FLECISTÓW / GRODZISK WIELKOPOLSKI

// notki z lektury: Idaszak Danuta, Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów, Musica Iagellonica, Kraków 1993

W Grodzisku Wielkopolskim zachowały się zarówno rękopisy nut, jak i inne źródła: ikonografia muzyczna i instrumenty. Obecnie zbiory grodziskie przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

W roku 1589 przywrócony został w mieście katolicki kościół parafialny, w którym rozpoczęto prowadzenie ksiąg metrykalnych – pochodzą z nich najstarsze (XVI w.) informacje o muzykach: wokalistach-kantorach, organistach, fidicenach (skrzypkach), tibicenach / tubicenach / buccinatorach (trębaczach), pojawia się także sztorcista (->A to też trzeba wiedzieć, że równy równego / Ma szanować a zwłaszcza rzemiosła jednego. / Muzyk muzyka szanuj, dworzanin dworaka, / Nie kpij duda z balwierza, ni woźnica z żaka. / Abo kucharz z kucharza, ni trębacz z sztorcisty, / Skrzypek z skrzypka, ani też surmacz z bębnisty; K.W.Wójcicki Obrazy starodawne, fragm, 1843).

W wieku XVII w księgach również wiele wzmianek o muzykach – nie ma wśród nich flecistów, nie ma także mowy o zespole. Życie muzyczne Grodziska rozkwita w XVIII wieku. Na terenie miasta działało m.in. trzech muzyków dworskich, co mogłoby świadczyć o tym, że właściciele Grodziska, Opalińscy, utrzymywali własną kapelę. Wielu muzyków pełniło wysokie funkcje w zarządzie miasta – muzykowanie było wysoko cenione.

Zachowały się niektóre nazwiska organistów, skrzypków, kapelmistrzów, kopistów nut, nauczycieli muzyki. O flecistach cisza.

Muzykalia grodzieńskie – repertuar kapeli – przechowywano do lat 60-tych XX wieku w wielkiej szafie na nuty przy organach, opisanej datą 1736 (!). Zachowany spis nut kapeli z 1853 roku obejmuje 206 utworów. Spis z 1868 r. poszerzony jest o 49 nowych kompozycji. Grodziski zbiór nut przetrwał obie wojny światowe. Jest częściowo zdekompletowany.

W inwentarzach instrumentów z XIX wieku flety nie występują – choć te instrumenty akurat „mogły być używane przez uczniów do ćwiczeń, podobnie jak to było w Gostyniu i Gnieźnie” (s.23), muzycy natomiast mieli swoje instrumenty. W repertuarze obsada bywa porzeszana o flety.

Dodaj komentarz