W POSZUKIWANIU DAWNYCH FLECISTÓW / WŁOCŁAWEK

// Fletowe wątki w arcyciekawej lekturze – Alina Mądry, Barok 1697-1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, Tom 3 część 2, Narodowe Centrum Kultury, seria Historia Muzyki Polskiej

// e-book dostępny online

Muzyka w katedrze WNMP we Włocławku opracowana została w książce  Organy, śpiew i muzyka w kościele katedralnym włocławskim: szkic Stanisława Chodyńskiego (Włocławek, 1902) – pozycja dostępna jest online.

Zachowane są rachunki kapitulne z 1719 roku związane z zakupem instrumentów, głównie dętych: trąbek, waltorni, fagotów, obojów, fletów, sprowadzanych z Gdańska, Torunia i Wrocławia (!) (Chodyński, 1902, s. 171) – „bębny, basy i skrzypce są niezawodne dawniejsze i nie potrzebowano ich daleko szukać”. W XIX wieku liczne kolejne zakupy instrumentów. Zespół prawdopodobnie posiadał typowe, bogate dla XVIII-wiecznych kapel kościelnych instrumentarium, którego trzonem było Kirchentrio, rozbudowane o trąbki, waltornie, oboje, klarnety, flety i fagoty.

Nuty zespołu nie zachowały się. Wiemy o inwentarzu z 1735 roku, dokonywanym przez kanonika Jeżewskiego, on jednak także zaginął. Wypłacano kwoty na zakup papieru, przepisywanie nut, sprowadzanie nowych kompozycji (m.in. wypożyczono nuty cystersów z Pelplina).

Zachował się projekt organizacji muzyki w katerze w trudnych finansowo czasach (Plan organizacji Muzyki katedry Kujawskiej, autorstwa Michała Słonkowskiego (dyrektor muzyki i organista w latach 1792-1808) – zmniejszono skład zespołu do 7 muzyków: 3 skrzypków, 3 kantorów i organisty. Do zespołu przyjmowano tylko muzyków, którzy byli zarówno wokalistami, jak i instrumentalistami. Kantorzy mieli, w razie potrzeby, grać także na instrumentach dętych.

Dodaj komentarz