KOMPOZYCJE Z FLETAMI / CZĘSTOCHOWA

LISTA KOMPOZYCJI Z UDZIAŁEM FLETÓW POPRZECZNYCH – Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra / Biblioteka – XVIII wiek

 1. [anon.] [Dixit Dominus] III-812 // brak vl2, dopisek na partii fl 1: „Jan Müller die 20/6 1829”, na partii fl 2: „Michał Miętuszewski Die 22/6 1829”
 2. [anon.] [Msza D-dur] III-849 // możliwe solo fl!
 3. [anon.] [Msza D-dur] III-945 // zachowane wyłącznie partie fl 1,2
 4. [anon.] [Msza F-dur] III-818
 5. [anon.] [Msza G-dur] III-867
 6. [anon.] Vesprae de Nativitate de Nomine Jesu Christe C-dur III-811 // dopisek na głosie fl1 „Gosty: 3/4 1841 wielki wprętkości [!] Białaszewski”
 7. Bauer Antoni Missa in F III-14 // Flauto Primo, Flauto Secondo, brak partii fl 1,2
 8. Bolehovský Josef Missa ex D III-32 // na karcie tytułowej: Flauto solo Benedictus, brak partii fletu
 9. Brioschi Antonio [Symphonia B] III-838
 10. Brixi František Xaver (1732-1771) Missa S. Juliani III-82 // braki w głosach, brak fletu na karcie tytułowej, możliwe solo fl1
 11. Dittersdorf Carl Ditters von Salve ex F II-75 //  Flauto Primo et Secundo
 12. Dittersdorf Carl Ditters von Symfonia ex A  II-324 //  brak fletu na karcie tytułowej, głos fletu zapisany z drugiej strony głosu ob 1
 13. Flis Anton (1733-1760) Symphonia in F III-227 // Flautis 2bus
 14. Maader Ludwik Aria in D III-452 // Flauto Primo, Flauto Secondo
 15. Namieyski Jan Sinfonia D III-323 // Flauto Imo et IIdo
 16. Neuman Johann Gottlieb Sinfonia in D III-328 // Flauto Imo et IIdo
 17. Raszek Wacław Missa in D Solemn: III-560 // Flauto Traverso, ad Benedictus solo
 18. Riepel Joseph (1709-1782) Sonata a 2 chori in Dis II-219// partia fl 1, 2 dodana później, II-219
 19. Schmidt Franz (1788-1842) Aria in B III-603 // Flauto Primo, Flauto Secondo
 20. Schmidt Franz (1788-1842) Missa in Es III-606 // Flauto uno Concertato, brak partii fletu
 21. Schwertner Ignaz Missa Solennis (1800 r.) III-640 // Flauto Primo et Secondo, dopisek na partii fl2:  „Ad M. D. G. B. V. M. et OO. SS. [= Ad majorem Dei gloriam Beatae Virginis Mariae et Omnium Sanctorum]”, brak cor 1, 2
 22. Vanhal Johann Baptist (1739-1813) [Symphonia F] III-718 // brak partii skrzypiec, fl 1,2 są
 23. Volckmer August Caeli cives convolate III-688 // Flauto, dopisek na partii fletu: „de Scripsit Martinus Machn.”
 24. Volckmer August Litaniae in F III-681 // partie fl 1,2 dodane później

 

Na podstawie RISM

Dodaj komentarz