O MNIE

 

Specjalizuję się w grze na poprzecznych fletach historycznych.

Od początku mojej działalności artystycznej jest dla mnie istotne, by miała ona twórczy charakter, nie ograniczający się wyłącznie do wykonawstwa. Moim głównym obszarem zainteresowań jest punkt styczności pomiędzy dawną sztuką, estetyką dźwięku, praktyką wykonawczą współczesną wrażliwością i nowoczesnymi formami kreacji. Tworzę projekty intermedialne, sytuujące flet traverso i instrumenty dawne w różnych kontekstach współczesnych. Przygotowuję je z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki – tancerzami, rzeźbiarzami, aktorami, reżyserami, innymi muzykami. Widzę także dużą wartość w jednoczeniu wysiłków muzyków-praktyków i muzykologów. O MOICH PROJEKTACH: WWW.MAJAMIRO.COM

Zamawiam i przygotowuję prawykonania nowych utworów na flet barokowy – współczesna muzyka na dawne flety była tematem mojej pracy doktorskiej, obronionej w 2015 roku na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Jestem współzałożycielką i muzykiem zespołu instrumentów historycznych SILVA RERUM arte oraz Prezesem Fundacji SILVA RERUM, działającej w Gdańsku. Wraz ze skrzypaczką, Danutą Zawadą, oraz klawesynistką, Małgorzatą Skotnicką, organizujemy koncerty i wydarzenia edukacyjne dotyczące tematyki dawnych praktyk wykonawczych. Z NASZĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZERZEJ ZAPOZNAĆ MOŻNA SIĘ TUTAJ

Od 2011 roku programuję festiwal CAPPELLA ANGELICA Muzyka Aniołów Mariackich w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, na który serdecznie zapraszam w kolejne soboty lipca – STRONA FESTIWALU

Wraz z mężem, Ignacym Wiśniewskim, prowadzę wydawnictwo płytowe WOOD and MOOD, w którego kręgu zainteresowań znajduje się jazz, muzyka dawna i sztuka audio dla dzieci. NASZE PŁYTY

Ukończyłam Conservatorium van Amsterdam, Akademię Muzyczną w Krakowie, Akademię Muzyczną w Łodzi, Uniwersytet Jagielloński. Współpracuję jako wykładowca z Akademią Muzyczną w Gdańsku i Akademią Pedagogiczną w Krakowie.

Maja Miro-Wiśniewska