KOMPOZYCJE Z FLETAMI / GNIEZNO

LISTA KOMPOZYCJI Z UDZIAŁEM FLETÓW POPRZECZNYCH – Gniezno – XVIII wiek

 

 1. [anon.], Andante F   V/fragm 21 // zachowany wirtuozowski głos fl
 2. [anon.], Missa  I/3 // Flauto Primo, Flauto Secondo
 3. [anon.], Sinfonia in G   VI/57 // niepełna partia fl1
 4. Brixi F.X., Missa Kyrie et Gloria in D   I/9 // na karcie tytułowej: Flautraversis 2 in Qui tollis oblig.
 5. Bühler F., Deutsch-Figurierte Messe   I/167 [1] // Flöte
 6. Dankowski A.W., Motetto De Venerabili Sacramento   V/38 // flet jako głos dodany
 7. Dankowski A.W., Mottetto pro Festo Dedicationis Ecclesiae   V/34 // fl1,2 głosy dopisane przez A. Śłósarkiewicza
 8. Dankowski A.W., Motetto Pro Festis SS. Martyrum   V/37 // Flauto Primo, Flauto Secundo
 9. Dankowski A.W., Missa E Minor Solemnis   I/14 // Flauto Primo, Flauto Secundo
 10. Dankowski A.W., [Missa D]   I/16
 11. Dankowski A.W., Missa ex D   I/21 // brak fletów na karcie tytułowej, są głosy
 12. Dankowski A.W., [Missa brevis] A   I/23
 13. Dankowski A.W., Vesperae favoritales in C   III/4 [1] // Flauto
 14. Dankowski A.W., [Vesperae de Beata]   III/6
 15. Dedler [R.], IV Offertoria   V/142 [1-4] // Flauto 1-mo et 2-do
 16. [Graaf Ch.E.], Symphonia ex F   VI/2  // Flauto Primo et Secundo 
 17. Graun C.H., Mors Christi   VII/5 // Flauto 1-mo et 2-do
 18. Graun C.H., Der Tod Jesu   VII/6
 19. Habel A., Matutinum pro Festo Pentecostes   IV/2
 20. Haczewski A., Sinfonia ex D   VI/46 // Flauto Primo et Secundo
 21. Haydn J., Offertorium (…) z oratorium Die Schöpfung   V/62 // Flatorwers (<3)
 22. Haydn J., Largo et cantabile C   V/fragm 11 // zachowany tylko głos fl.
 23. Haydn J., Missa ex G   I/27 // głos fletowy dopisany przez kopistę
 24. Haydn J., [Missa G]   I/28
 25. Haydn J., Missa Solemnis in D   I/67 // Flauto
 26. Haydn J., [Missa Es]   I/26 // Flauto Primo et Secundo, zamiast fl 1,2 jest vla 1,2 [!]
 27. Haydn J., Wyciąg z Siedmiu Słów   VII/10
 28. Haydn J., Stabat Mater   VII/11
 29. Haydn J., Symfonia D   VI/16
 30. Kohl F., Missa Solemnis in F   I/29 // Oboe Primo, Oboe Secundo où Flauti in Benedictus 
 31. Lachnit L.V., [Sinfonia G]   VI/56
 32. Mozart W.A., Grande sinfonie (…) Oeuvre 38-me   VI/43
 33. Mozart W.A., Missa brevis opus 73   I/83 // Flauto
 34. Mozart W.A., Pastoral-Messe in C-dur   I/142 // 1 Flöte
 35. Mozart W.A., Missa Pastoralis Prima   I/87 // Flauto
 36. Mozart W.A., Exultavit cor meum   V/130 [1]
 37. Mozart W.A., Tantum ergo Graduale und Offertorium zur Pastora-Messe   V/129 [1-3] // Flöte
 38. Mozart W.A., Vesperae breves in D   III/22 // (a tu pojawia się już określenie cum Orchestra zamiast wymieniania instrumentów)
 39. Naumann [J.G.], Missa ex D   I/37 // Flauto vel Oboe Primo et Secundo
 40. [Oehlschlägel J.]L., Motetto de Virginibus   V/53 // Flauto 1mo, Flauto II-do
 41. Pichl V., Offertorium Solenne   V/100 // [Flautrav.] Primo Flautrav. Secundo
 42. Pichl V., Missa ex C   I/38 // Flauto vel Oboe Primo et Secundo
 43. Righini [V.], [Missa F]   I/89
 44. Schwerdtner F.C., [Missa D]   I/41
 45. Stamitz C., Symphonia Ex D   VI/21 // Flauto I-mo, Flauto II-do
 46. Vanhal J.K., Missa Solemnis Ex D   I/5 // Flauto Traverso Primo, Flauto Traverso Secundo
 47. Vanhal J.K., Sinfonia C   VI/32
 48. Vanhal J.K., Symphonia ex C   VI/18 // Flauto Primo et Secundo
 49. Vanhal J.K., Sinfonia D   VI/19
 50. Vanhal J.K., Symphonia Ex Dis   VI/17 // Flautrav. Primo et Secundo
 51. Vogel C., Salve Regina ex G   V/47 // Flauto Primo et Secondo
 52. Wański J., Symfonia D   VI/5
 53. Wański J., Symfonia ex D   VI/31 // niekompletna
 54. Wański J., Dwie Sinfonie z Owertur Operowych   VI/6 [1-2]
 55. Wański J., Vesperae   III/11 [1] // Flautis 2-bus
 56. Wański J., [Vesperae de Confessoribus]   III/10
 57. Wienmark, Salve Regina in F   V/57 // brak fletów na str. tyt., ale są głosy; mały skład
 58. Zeidler J., Missa Pastoralis ex D   I/51 // brak fletów na str. tyt., ale są głosy
 59. Zeidler J., I. Vieni…, II. Justum…   V/46 // Flauto Primo, Flauto Secondo
 60. Zeidler J., Vesperae Ex C   III/9 // Flauto Primo, Flauto Secundo
 61. Zeidler J., Nespore   III/8 //Flautraverso Primo, Flautraverso Secundo
 62. Zeidler J., Nespore   III/9 //Flautraverso Primo, Flautraverso Secundo

 

na podstawie: Idziaszek Danuta, Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków, Musica Iagellonica, Kraków 2001

Dodaj komentarz